Hondenschool De Basis

Inschrijven

Schakel JavaScript in je browser in om dit formulier in te vullen.
Wat is het geslacht van de hond?
Welke cursus
Beide cursussen worden gegeven op donderdag ochtend.


ALGEMENE VOORWAARDEN

 

 

Verhindering

 

Bent u verhinderd? Geef dat dan even door per mail of telefonisch.

 

Lessen gaan in principe altijd door, maar bij extreme weersomstandigheden kunnen we besluiten de les te annuleren en op een later tijdstip in te halen.

We brengen u daarvan tijdig op de hoogte via mail, app of SMS.

Check daarom altijd je mail voor vertrek naar de training bij slechte weersomstandigheden.

 

Aansprakelijkheid

 

Training geschiedt geheel op eigen risico.

 

De hondenschool kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade aan, vermissing van en/of diefstal van uw hond en/of bezittingen.

 

De cursist dient te beschikken over een WA verzekering waarbij de hond is meeverzekerd.

 

 

Betaling van het cursusgeld

 

Bij de eerste praktijkles ontvangt u een factuur. Deze dient binnen 14 dagen te worden overgemaakt op de bankrekening van “Hondenschool De Basis”

Bankrekeningnummer NL07 RABO 0107 3843 61          o.v.v. naam eigenaar, naam hond en naam cursus.

 

Bij tussentijds stoppen met de cursus is restitutie van het cursusgeld alleen mogelijk bij eventuele ziekte/blessures waardoor de hond op dierenartsadvies niet mee mag trainen.

 

Bij inschrijving geeft u aan akkoord te gaan met de algemene voorwaarden.